HIDRAULIČNA ULJA – HVI

Upotreba:

HIDRAN HVI ulja najčešćce se primenjuju u hidrauličnim sistemima koji rade u širokim temperaturnim područjima od -30°C do + 50°C. Visoka temperaturna stabilnost i indeks viskoznosti omogućuju rad hidrauličnih sklopova u ekstremnim radnim uslovima. Karakteriše ih odlična filtrabilnost, odgovarajuća mazivost i sposobnost za zaštitu od trenja, habanja i korozije. Posebno treba istaći njihovu kompatibilnost sa delovima od obojenih metala uključujući i posrebrene delove kod nekih hidrauličnih pumpi. Naročito su pogodna za hidrauliku poljoprivrednih, građevinskih i sličnih mašina koje rade u uslovima čestih i velikih temperaturnih promena okoline, zatim za specijalnu industrijsku i brodsku hidrauliku.

Kategorija:
 • Viskozitet na 40°C (cSt)
 • Indeks viskoznosti
 • Tačka paljenja (° C) 
 • Tačka stinjavanja (°C)
 • Specifična težina na 15°C (g/cm3)
 • Specifikacije
 • Pakovanje
 • HVI 32
 • 32
 • 130
 • 220
 • -27
 • 0.870
 • Deniston HF-2,1,0, DIN 51 524-HLP, Sperry Vickers 1-286-S
 • 10L, 205L
 • HVI 46
 • 46
 • 130
 • 230
 • -24
 • 0.875
 • Deniston HF-2,1,0, DIN 51 524-HLP, Sperry Vickers 1-286-S
 • 10L, 205L
 • Viskozitet na 40°C (cSt)
 • Indeks viskoznosti
 • Tačka paljenja (° C) 
 • Tačka stinjavanja (°C)
 • Specifična težina na 15°C (g/cm3)
 • Specifikacije
 • Pakovanje
 • HVI 68
 • 68
 • 130
 • 240
 • -21
 • 0.880
 • Deniston HF-2,1,0, DIN 51 524-HLP, Sperry Vickers 1-286-S
 • 10L, 205L
 • HVI 100
 • 100
 • 130
 • 240
 • -18
 • 0.885
 • Deniston HF-2,1,0, DIN 51 524-HLP, Sperry Vickers 1-286-S
 • 10L, 205L
 • HVI 150
 • 150
 • 130
 • 240
 • -18
 • 0.885
 • Deniston HF-2,1,0, DIN 51 524-HLP, Sperry Vickers 1-286-S
 • 10L, 205L
 • Viskozitet na 40°C (cSt)
 • Indeks viskoznosti
 • Tačka paljenja (° C) 
 • Tačka stinjavanja (°C)
 • Specifična težina na 15°C (g/cm3)
 • Specifikacije
 • Pakovanje
 • HVI 220
 • 220
 • 130
 • 240
 • -18
 • 0.885
 • Deniston HF-2,1,0, DIN 51 524-HLP, Sperry Vickers 1-286-S
 • 10L, 205L
 • HVI 320
 • 320
 • 130
 • 240
 • -17
 • 0.885
 • Deniston HF-2,1,0, DIN 51 524-HLP, Sperry Vickers 1-286-S
 • 10L, 205L
 • HVI 460
 • 460
 • 130
 • 240
 • -16
 • 0.890
 • Deniston HF-2,1,0, DIN 51 524-HLP, Sperry Vickers 1-286-S
 • 10L, 205L

Može Vam zatrebati i: