ANT G12

  • Tačka mržnjenja (° C) 50:50 : -40
  • Tačka mržnjenja (° C) 40:60 : -28
  • Specifična težina na 20°C (g/cm3): 1.11-1.125
  • Sadržaj silikata i nitrita: 0
  • Sadržaj borata i fosfata: 0
  • Izgled: crvena, prozirna tečnost
  • Specifikacije: ASTM D 1177
  • Standard: MB 325.3, Vw TL 774D (G12), MAN 324 SNF, SAE J 1034, MTI 5048
  • Pakovanje: 1L

Kategorija:

Upotreba:

Rashladni fluid sačinjen od monoetilenglikola i inhibira korozije na bazi soli organskih kiselina. Ne sadrži fosfate, silikate ni nitrite. Paket aditiva novije generacije(OAT) obezbeđuje zaštitu motora od smrzavanja zimi i pregrevanja leti, a pri tome štiti od korozije sve metale, naročito aluminijum, bakar i gvožđe. Period zamene – posle pet godina. Primenjuje se kod sistema za hlađenje motora sa unutrašnjim sagorevanjem i cirkulatornih sistema za prenos toplote.

Može Vam zatrebati i: