ULJE ZA CIRKULARNE SISTEME – CIRKOIL

Upotreba:

Grupa cirkulacionih ulja različitih gradacija viskoznosti. Sadrži inhibitore oksidacije i rđe i ne pokazuje tendenciju ka penušanju. Koriste se u cirkulacionim sistemima pod pritiskom, kao i za podmazivanje ležajeva.

Kategorija:
 • Viskozitet na 40°C (cSt)
 • Indeks viskoznosti
 • Tačka paljenja (° C) 
 • Tačka stinjavanja (°C)
 • Zaštita od rđe
 • Pakovanje
 • EXOL CIRKOIL 22
 • 22
 • 95
 • 200
 • -15
 • zadovoljava
 • 10L, 205L
 • EXOL CIRKOIL 32
 • 32
 • 95
 • 200
 • -15
 • zadovoljava
 • 10L, 205L
 • Viskozitet na 40°C (cSt)
 • Indeks viskoznosti
 • Tačka paljenja (° C) 
 • Tačka stinjavanja (°C)
 • Zaštita od rđe
 • Pakovanje
 • EXOL CIRKOIL 46
 • 46
 • 95
 • 200
 • -15
 • zadovoljava
 • 10L, 205L
 • EXOL CIRKOIL 68
 • 68
 • 95
 • 200
 • -15
 • zadovoljava
 • 10L, 205L
 • EXOL CIRKOIL 100
 • 100
 • 95
 • 205
 • -10
 • zadovoljava
 • 10L, 205L

Može Vam zatrebati i: