EXOL DB 10,15,22,32

Upotreba:

Koristi se za hlađenje i podmazivanje prilikom obrade metala, odnosno čelika i njegovih legura dubokim bušenjem i rezanjem. Aktivno neemulgirajuće ulje sa ep i aw aditivima aktivnim sumporom, fosforom, estrom i sulfuriranim masnim uljima obezbeđuje odlično hlađenje i podmazivanje alata. Ne preporučuje se za obradu obojenih metala i njihovih legura.

Standardi: JUS ISO 6743-7 LM, ISO-L-MHF, JUS B. H3. 526

Kategorija:
 • Karakteristika / Tip ulja
 • Izgled
 • Gustina na 20°C (gcm-3)
 • Viskoznost na 40°C (cSt)
 • Indeks viskoznosti
 • Tačka paljenja (°C)
 • Tačka stinjavanja (°C)
 • Korozija bakra (3h na 100°C)
 • Korozija čelik
 • EXOL DB 10
 • DB 10
 • bistar, proziran
 • 0.910
 • 10
 • 100
 • 180
 • -12
 • 4c
 • bez korozije
 • EXOL DB 15
 • DB 15
 • bistar, proziran
 • 0.915
 • 15
 • 100
 • 185
 • -12
 • 4c
 • bez korozije
 • Karakteristika / Tip ulja
 • Izgled
 • Gustina na 20°C (gcm-3)
 • Viskoznost na 40°C (cSt)
 • Indeks viskoznosti
 • Tačka paljenja (°C)
 • Tačka stinjavanja (°C)
 • Korozija bakra (3h na 100°C)
 • Korozija čelik
 • EXOL DB 22
 • DB 22
 • bistar, proziran
 • 0.920
 • 22
 • 95
 • 190
 • -12
 • 4c
 • bez korozije
 • EXOL DB 32
 • DB 32
 • bistar, proziran
 • 0.925
 • 32
 • 95
 • 195
 • -12
 • 4
 • bez korozije

Može Vam zatrebati i: