HIDRAULIČNA ULJA – HDF

Upotreba:

Univerzalna, monogradna hidraulična mineralna ulja, preporučuju se kao radni fluidi i tribološka sredstva, svim vrstama savremenih hidrauličnih i cirkulacionih industrijskih sistema koji rade u uslovima umerenih i relativno konstantnih radnih temperatura i temperatura okoline. Tu spadaju: hidraulične prese, hidraulika alatnih mašina, mašina za preradu plastičnih masa i sličnih sistema koji poseduju različite tipove hidrauličnih pumpi, držače vretena i drugo.

Kategorija:
 • Viskozitet na 40°C (cSt)
 • Tačka paljenja (°C) 
 • Tačka stinjavanja (°C)
 • Specifična težina na 15°C (g/cm3)
 • Specifikacije
 • Pakovanje
 • HDF 22
 • 22
 • 210
 • -27
 • 0.865
 • Deniston HF-1, HF-2, HF-0, DIN 51 524-HLP
 • 10L, 205L
 • HDF 32
 • 32
 • 220
 • -24
 • 0.870
 • Deniston HF-1, HF-2, HF-0, DIN 51 524-HLP
 • 10L, 205L
 • HDF 46
 • 46
 • 230
 • -24
 • 0.875
 • Deniston HF-1, HF-2, HF-0, DIN 51 524-HLP
 • 1L,10L, 205L
 • Viskozitet na 40°C (cSt)
 • Tačka paljenja (° C) 
 • Tačka stinjavanja (°C)
 • Specifična težina na 15°C (g/cm3)
 • Specifikacije
 • Pakovanje
 • HDF 68
 • 68
 • 240
 • -21
 • 0.880
 • Deniston HF-1, HF-2, HF-0, DIN 51 524-HLP
 • 1L,10L, 205L
 • HDF 100
 • 100
 • 240
 • -18
 • 0.885
 • Deniston HF-1, HF-2, HF-0, DIN 51 524-HLP
 • 10L, 205L
 • HDF 150
 • 150
 • 240
 • -18
 • 0.885
 • Deniston HF-1, HF-2, HF-0, DIN 51 524-HLP
 • 10L, 205L
 • Viskozitet na 40°C (cSt)
 • Tačka paljenja (° C) 
 • Tačka stinjavanja (°C)
 • Specifična težina na 15°C (g/cm3)
 • Specifikacije
 • Pakovanje
 • HDF 220
 • 220
 • 240
 • -18
 • 0.885
 • Deniston HF-1, HF-2, HF-0, DIN 51 524-HLP
 • 10L, 205L
 • HDF 320
 • 320
 • 240
 • -17
 • 0.885
 • Deniston HF-1, HF-2, HF-0, DIN 51 524-HLP
 • 10L, 205L
 • HDF 460
 • 460
 • 240
 • -16
 • 0.890
 • Deniston HF-1, HF-2, HF-0, DIN 51 524-HLP
 • 10L, 205L

Može Vam zatrebati i: