KOMPRESORSKA ULJA – KOMPRESAN KR

Upotreba:

Visokokvalitetno ulje za podmazivanje rotacionih vazdusnih kompresora, formulisano sa aditivima koji omogućuju visoku oksidacionu stabilnost. Može se koristiti za podmazivanje stacionarnih kao i pokretnih kompresora.

Kategorija:
 • Viskozitet na 40°C (cSt)
 • Tačka paljenja (°C) 
 • Tačka stinjavanja (°C)
 • Specifična težina na 15°C (g/cm3)
 • Specifikacije
 • Pakovanje
 • KOMPRESAN KR 46
 • 46
 • 220
 • -18
 • 0.875
 • VB/VBL
 • 10L, 205L
 • Viskozitet na 40°C (cSt)
 • Tačka paljenja (°C) 
 • Tačka stinjavanja (°C)
 • Specifična težina na 15°C (g/cm3)
 • Specifikacije
 • Pakovanje
 • KOMPRESAN KR   68
 • 68
 • 220
 • -18
 • 0.880                                         
 • VB/VBL
 • 10L, 205L
 • KOMPRESAN KR 100
 • 100
 • 230
 • -15
 • 0.885                                         
 • VB/VBL
 • 10L, 205L
 • KOMPRESAN KR 150
 • 150
 • 240
 • -12
 • 0.890                                         
 • VB/VBL
 • 10L, 205L
 • Viskozitet na 40°C (cSt)
 • Tačka paljenja (°C) 
 • Tačka stinjavanja (°C)
 • Specifična težina na 15°C (g/cm3)
 • Specifikacije
 • Pakovanje
 • KOMPRESAN KR 220
 • 220
 • 250
 • -12
 • 0.895                                         
 • VB/VBL
 • 10L, 205L
 • KOMPRESAN KR 320
 • 320
 • 250
 • -12
 • 0.895                                         
 • VB/VBL
 • 10L, 205L
 • KOMPRESAN KR 460
 • 460
 • 255
 • -12
 • 0.895                                         
 • VB/VBL
 • 10L, 205L

Može Vam zatrebati i: