KOMPRESORSKA ULJA – KOMPRESAN KV

Upotreba:

Kvalitetno ulje za podmazivanje klipnih vazdusnih kompresora, formulisano sa aditivima koji omogućuju visoku oksidacionu stabilnost.

Kategorija:
 • Viskozitet na 40°C (cSt)
 • Tačka paljenja (°C) 
 • Tačka stinjavanja (°C)
 • Specifična težina na 15°C (g/cm3)
 • Specifikacije
 • Pakovanje
 • KOMPRESAN KV 32
 • 32
 • ?
 • ?
 • ?
 • VB/VBL
 • 1L, 10L, 205L
 • KOMPRESAN KV 46
 • 46
 • 220
 • -18
 • 0.875
 • VB/VBL
 • 1L, 10L, 205L
 • Viskozitet na 40°C (cSt)
 • Tačka paljenja (°C) 
 • Tačka stinjavanja (°C)
 • Specifična težina na 15°C (g/cm3)
 • Specifikacije
 • Pakovanje
 • KOMPRESAN KV 68
 • 68
 • 220
 • -18
 • 0.875
 • VB/VBL
 • 1L, 10L, 205L
 • KOMPRESAN KV 100
 • 100
 • 230
 • -15
 • 0.885
 • VB/VBL
 • 10L, 205L
 • KOMPRESAN KV 150
 • 150
 • 240
 • -12
 • 0.890
 • VB/VBL
 • 10L, 205L
 • Viskozitet na 40°C (cSt)
 • Tačka paljenja (°C) 
 • Tačka stinjavanja (°C)
 • Specifična težina na 15°C (g/cm3)
 • Specifikacije
 • Pakovanje
 • KOMPRESAN KV 220
 • 220
 • 240
 • -12
 • 0.890
 • VB/VBL
 • 10L, 205L
 • KOMPRESAN KV 320
 • 320
 • 240
 • -12
 • 0.895
 • VB/VBL
 • 10L, 205L
 • KOMPRESAN KV 460
 • 460
 • 240
 • -12
 • 0.895
 • VB/VBL
 • 10L, 205L

Može Vam zatrebati i: