SAE 40 TURBO

  • Viskozitet na 100°C (cSt): 15.2
  • Tačka paljenja (° C): 230
  • Tačka stinjavanja (° C): -15
  • Specifična težina na 15 °C (g/cm3): 0.897
  • TBN mg KOH: 9.0
  • Standard: API CD/CD II
  • Pakovanje: 1L, 4L, 10L, 205L

Upotreba:

Ova kvalitetna monogradna ulja namenjena su za upotrebu kod dizel mototeretnih vozila sa i bez turbo punjača. Preporučuju se uglavnom za upotrebu kod starijeg voznog parka.

Može Vam zatrebati i: