TERMALNA ULJA – TERMANOL

Upotreba:

Mineralno ulje sa visokom termičkom i oksidacionom stabilnošću za prenos toplote u zatvorenim sistemima.

Kategorija:
 • Viskozitet na 40°C (cSt)
 • Tačka paljenja (°C) 
 • Tačka stinjavanja (°C)
 • Specifična težina na 15°C (g/cm3)
 • Specifikacije
 • Pakovanje
 • TERMANOL 32
 • 32
 • 220
 • -15
 • 0.875
 • DIN 51 522-Q
 • 205L
 • TERMANOL 100
 • 100
 • 230
 • -10
 • 0.880
 • DIN 51 522-Q
 • 205L

Može Vam zatrebati i: