Industrijska ulja

ULJE ZA CIRKULARNE SISTEME – CIRKOIL

Upotreba:

Grupa cirkulacionih ulja različitih gradacija viskoznosti. Sadrži inhibitore oksidacije i rđe i ne pokazuje tendenciju ka penušanju. Koriste se u cirkulacionim sistemima pod pritiskom, kao i za podmazivanje ležajeva.

više o proizvodu

ULJA ZA KLIZNE STAZE – KLIZOL

Upotreba:

Visokokvalitetno ulje za podmazivanje kliznih staza i za kombinovane sisteme hidraulike i kliznih staza.

više o proizvodu

ULJA ZA KALJENJE – KALENOL

Upotreba:

Univerzalna ulja za kaljenje sa najoptimalnijim rezultatima u temperaturnoj oblasti izmedu 40°C-100°C. Koristi se za kaljenje svih vrsta čelika.

više o proizvodu

TERMALNA ULJA – TERMANOL

Upotreba:

Mineralno ulje sa visokom termičkom i oksidacionom stabilnošću za prenos toplote u zatvorenim sistemima.

više o proizvodu

REZOIL 30

Upotreba:

Koristi se u proizvodnim operacijama dorade čelika, sivog liva, temper liva, lakih i obojenih metala, kao što je struganje, bušenje, glodanje, razvitanje i sečenje u koncetracijama od 3-10%.

više o proizvodu

REDUKTORSKA ULJA – REDO

Upotreba:

Visokokvalitetno ulje sa EP dodatkom za zatvorene zupčanike u industriji kao i kod visoko opterećenih kliznih i ugaonih ležajeva.

više o proizvodu

KOMPRESORSKA ULJA – KOMPRESAN KV

Upotreba:

Kvalitetno ulje za podmazivanje klipnih vazdusnih kompresora, formulisano sa aditivima koji omogućuju visoku oksidacionu stabilnost.

više o proizvodu

KOMPRESORSKA ULJA – KOMPRESAN KR

Upotreba:

Visokokvalitetno ulje za podmazivanje rotacionih vazdusnih kompresora, formulisano sa aditivima koji omogućuju visoku oksidacionu stabilnost. Može se koristiti za podmazivanje stacionarnih kao i pokretnih kompresora.

više o proizvodu

HIDRAULIČNA ULJA – HVI

Upotreba:

HIDRAN HVI ulja najčešćce se primenjuju u hidrauličnim sistemima koji rade u širokim temperaturnim područjima od -30°C do + 50°C. Visoka temperaturna stabilnost i indeks viskoznosti omogućuju rad hidrauličnih sklopova u ekstremnim radnim uslovima. Karakteriše ih odlična filtrabilnost, odgovarajuća mazivost i sposobnost za zaštitu od trenja, habanja i korozije. Posebno treba istaći njihovu kompatibilnost sa delovima od obojenih metala uključujući i posrebrene delove kod nekih hidrauličnih pumpi. Naročito su pogodna za hidrauliku poljoprivrednih, građevinskih i sličnih mašina koje rade u uslovima čestih i velikih temperaturnih promena okoline, zatim za specijalnu industrijsku i brodsku hidrauliku.

više o proizvodu

HIDRAULIČNA ULJA – HDF

Upotreba:

Univerzalna, monogradna hidraulična mineralna ulja, preporučuju se kao radni fluidi i tribološka sredstva, svim vrstama savremenih hidrauličnih i cirkulacionih industrijskih sistema koji rade u uslovima umerenih i relativno konstantnih radnih temperatura i temperatura okoline. Tu spadaju: hidraulične prese, hidraulika alatnih mašina, mašina za preradu plastičnih masa i sličnih sistema koji poseduju različite tipove hidrauličnih pumpi, držače vretena i drugo.

više o proizvodu

EXOL DB 10,15,22,32

Upotreba:

Koristi se za hlađenje i podmazivanje prilikom obrade metala, odnosno čelika i njegovih legura dubokim bušenjem i rezanjem. Aktivno neemulgirajuće ulje sa ep i aw aditivima aktivnim sumporom, fosforom, estrom i sulfuriranim masnim uljima obezbeđuje odlično hlađenje i podmazivanje alata. Ne preporučuje se za obradu obojenih metala i njihovih legura.

Standardi: JUS ISO 6743-7 LM, ISO-L-MHF, JUS B. H3. 526

više o proizvodu